Tvůrčí

S námi získáte nový pohled na věci kolem sebe. Nejen malba, kresba, fotografie ale i japonská kaligrafie, storytelling, moderní vyšívání a nebo výtvarná dílna s arteterapeutickými prvky.