Lektørem | Dánský model

Vyzkoušejte si roli lektora, přednášejícího nebo organizátora aktivit a přispějte do programu Centra Elpida. Každý umí nebo zná něco, co může předat druhým. A platí to i naopak, každý se může od všech ostatních učit a čerpat novou inspiraci. Dánský model vytváří podmínky pro předávání a sdílení životních, profesních nebo zájmových zkušeností v přívětivém prostředí Elpidy. Staňte se součástí klubu přátel dánského modelu a získejte nejen nové přátele, ale i příležitost dále se rozvíjet. Vybrané zájemce proškolíme v lektorských dovednostech.

Jak to funguje?

Od nápadu po realizaci vaší akce je Vám k dispozici koordinátorka, od které dostanete organizační i metodickou podporu. Po úvodním setkání začnete akci společně plánovat, pomůže Vám s výběrem tématu i přípravou setkání. Vaši akci zařadí do našeho programu. Nakonec od ní dostanete podpůrnou zpětnou vazbu. Jako bonus obdržíte i volný vstup na akce vedené ostatními dobrovolnými lektory v rámci klubu dánského modelu.

Jak se můžu zapojit?

Ozvěte se nám na danskymodel@elpida.cz nebo ještě lépe, napište rovnou koordinátorkám za jednotlivé pobočky (Bělidlo: Zuzana Kozbertová - zuzana.kozbertova@elpida.cz, Přístav7: Maja Janeček - maja.janecek@elpida.cz). Koordinátorka si s Vámi domluví nezávaznou úvodní schůzku, kde se s projektem seznámíte do větší hloubky, a proberete možnosti Vašeho případného zapojení. Více info o tom, jak to celé probíhá, si můžete přečíst zde. (odkaz na Manuál).

Jako účastník dánského modelu…

V Elpidě probíhá více dobrovolnických projektů zároveň a jako účastník “dánského modelu” se stanete členem této širší komunity dobrovolníků. To také znamená, že jste pravidelně informováni o novinkách v této oblasti a jste zváni na společná setkání, exkurze nebo školení, kde můžete poznat mnoho dalších zajímavých lidí.

Chcete mít přehled o tom, co se v projektu Dánský model právě děje? Přihlaste se k odběru newsletteru “Novinky klubu přátel Dánského modelu”.

Dánský model je součástí projektu Dobro na Sedmičce

Anotace projektu

“Dobro na Sedmičce rozvíjí iniciativu a podnikavost seniorů a nahlíží na ně jako na potenciální hybatele společenských změn a aktivní hráče při utváření místní komunity. Chceme se zaměřit na vytváření a udržování sociálních vazeb, mezigenerační spolupráci a společně se všemi partnery projektu působit jako katalyzátor zapojení seniorů do místní komunity. Jde nám o to, aby lidé (zejména ti starší) realizovali společensky prospěšné aktivity ve svém okolí, byli schopni zviditelňovat svoje aktuální potřeby v komunitě a dobrým příkladem pomohli širšímu okruhu svých vrstevníků.”

Cíle projektu

1. Prohloubit znalosti a dovednosti interních týmů v partnerských organizacích v oblasti využití participativních a hodnotících metod v rámci aktivit podporujících aktivní stáří.

2. Rozvinout stávající projekt dobrovolnictví nejen seniorů o nové prvky neformálního dobrovolnictví vedoucího k rozvoji občanské pomoci a mezigenerační spolupráci v komunitě zapojením širších cílových skupin a vytvořit udržitelnou podpůrnou infrastrukturu pro tyto aktivity.

3. Ověřit implementaci a možnosti využití dánského modelu vzdělávacího centra pro seniory v českém prostředí.

Partnerské role projektu

Realizátorem projektu Dobro na Sedmičce je Nadační fond Agora 7. Strategickým nefinančním partnerem je MČ Praha 7, která spolupracuje na rozšiřování podpůrné infrastruktury pro neformální dobrovolnictví a vzniku Dobrovolnického Centra Agora 7. Finančním partnerem je organizace Ninin sen, která zastřešuje překlad metodiky z dánštiny v rámci pilotáže Dánského modelu, propojuje aktéry s partnery z Dánska a podílí se na přípravě finální metodiky.

Nefinančním partnerem projektu je rovněž Elpida, se kterou Agora 7 spolupracuje na provozu vzdělávacího centra Přístav 7 jako jeho finanční podporovatel. Úzce spolupracujeme na komunitních aktivitách v rámci Prahy 7. Elpida poskytne svoji pobočku Bělidlo pro dílčí pilotáž dánského modelu. Všechny výstupy vzniknou v úzkém partnerství Elpidy a NF Agora.

loga ACF
logo Agora
logo Praha_7
logo Nininsen
logo Elpida