Mezigenerační dílny filmové animace

Vydejte se spolu s námi do světa fantazie a zapojte se do unikátních animačních dílen propojujících generace. Filmová animace v sobě skrývá nepřeberné možnosti, které budeme spolu s dětmi objevovat. Staňte se součástí tvůrčího týmu a spolu s žáky z pražských základních škol vytvořte krátkometrážní animovaný snímek plný fantazie.

Co vás na čeká?

Animovaný film budete tvořit spolu s dětmi druhého stupně základní školy. V průběhu dvoudenní animační dílny si vyzkoušíte navrhnout základní filmovou linku a sestavit scénář příběhu. Spolu s dalšími členy týmu připravíte vlastní výtvarnou scénu a naučíte se pracovat s filmovými záběry. Během dvou dnů si tak zkusíte roli scénáristy, režiséra i výtvarníka, bez kterých se neobejde žádný velkofilm ani internetové video.

Než se ale dáme do společné práce, je třeba se pořádně seznámit. Setkání účastníků a dětí z vybrané ZŠ proběhne před samotnou dvoudenní dílnou. Seznámíte se s budoucím filmařským týmem a dozvíte se podrobněji, co všechno nás na společné cestě čeká.

Proč jsou dílny mezigenerační?

Skrze společné tvoření dětí a dospělých bychom rádi hledali vzájemné porozumění mezi generacemi a odkrývali i předsudky v nás. Možná budete překvapeni, kolik toho máte s mladšími členy týmu společného.

Jak se můžu zapojit?

Animační dílny budou probíhat během celého semestru. V programu Centra Elpida vždy naleznete aktuálně vypsané termíny, na které je možné se přihlásit. Dílny jsou zdarma pro všechny zájemce bez ohledu na domnělou zručnost, či jakákoli jiná omezení.

Váháte, zda se s námi na dvoudenní animační dílnu vydat?

S dotazy se můžete obrátit na Ivanu Linhartovou (ivana.linhartova@elpida.cz, 737 703 306), nebo se přijít podívat na přednášky o kouzlech animace, které připravujeme v Centru Elpida.

Animované filmy, které vznikají na dílnách jsou ke shlédnutí online na YouTube. Více informací o organizaci Metaculture naleznete na stránkách www.metaculture.cz

Ochutnávky z dílen

Mezigenerační animační dílny jsou součástí projektu Mezigenerační mosty, aneb tvůrčí cestou blíž

Projekt stojí na tvůrčí spolupráci a vzájemném porozumění. Hlavními aktivitami jsou dvoudenní filmové dílny, společná setkání a besedy. Skrze diskuse, sdílení a filmovou animaci projekt otevírá prostor vlastnímu vyjádření a kreativnímu zpracování osobních příběhů seniorů a dětí. Staví mosty mezi generacemi a boří mýty o jejich vzájemném nepochopení.

Cíle projektu

Projekt “Mezigenerační mosty aneb tvůrčí cestou blíž” pracuje s tématem předsudků, které mezi generacemi i uvnitř nich kolují. Cílem projektu je povzbudit vzájemné porozumění, respekt a solidaritu a podpořit význam mezigeneračního dialogu. Dokázat, že děti a senioři jsou ochotni navzájem se inspirovat a tvořivě spolupracovat.

Aktivity

  • Přednášky o animaci
  • Mezigenerační setkání
  • Dvoudenní filmové dílny (workshopy)
  • Besedy na školách (pouze pro žáky a učitele)

Partnerské role projektu

Realizátorem projektu Mezigenerační mosty aneb tvůrčí cestou blíž je spolek Metaculture, z.s.. Projekt byl podpořen Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Nefinančním partnerem projektu je organizace Elpida, se kterou spolek Metaculture spolupracuje na tvorbě metodických postupů, poskytuje záštitu odbornosti práce se skupinou seniorů, oslovuje klienty Centra Elpida a poskytuje podporu při pořádání otevřených komunitních akcí. Elpida poskytne svoje pobočky Bělidlo a Přístav 7 jako zázemí pro dílčí aktivity projektu. Všechny výstupy vzniknou v úzkém partnerství spolku Metaculture a Elpida o. p. s.

logo metaculture
logo metaculture