Komunitní centrum

Elpida, o.p.s. realizuje od 1. 11. 2018 projekt Komunitní centrum Elpida.

Tento projekt je financován z ESF, operačního programu Praha Pól růstu pod reg. č.
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000774

První průběžná zpráva o realizaci Centra Elpida zde ke stažení. Druhá průběžná zpráva o realizaci Komunitního Centra Elpida zde ke stažení. Závěrečná zpráva o realizaci Komunitního Centra Elpida zpráva o realizaci Komunitního Centra Elpida zde ke stažení.