Moje Elpida

Fiedlerová Anna

Anna Fiedlerová prošla mnoha malířskými ateliéry. Studovala na střední škole obor Malba, kde se naučila potřebné malířské základy. Dále pokračovala v Brně na FaVU v ateliéru Malířství 1 u Vasila Artamonova. Zde mohla prohloubit malířské dovednosti, posílit jednotlivé postupy a metody. Dalším významným bodem v rozšiřování jejího malířského vnímání byla stáž v ateliéru Grafika 2 na pražské AVU. Přístup Vladimíra Kokolii k obrazu je pro ni velmi inspirativní.